–≈Ў≈Ќ»≈ ё–»ƒ»„≈ »’ ѕ–ќЅЋ≈ћ ѕќ :
–еклама
јƒ¬ќ ј“  »≈¬ - —“ј“№» - | ќќЌ | ќќЌ -  ќЌ¬≈Ќ÷»я ѕ–ќ ѕ–ј¬ј –≈Ѕ≈Ќ ј 20.11.1989

ќќЌ -  ќЌ¬≈Ќ÷»я ѕ–ќ ѕ–ј¬ј –≈Ѕ≈Ќ ј 20.11.1989

оон - конвенци€ про права ребенка 20 11 1989

 ќЌ¬≈Ќ÷≤я 
про права дитини

(20 листопада 1989 року)

(редакц≥€ з≥ зм≥нами, 
схваленими резолюц≥Їю 50/155 √енеральноњ јсамблењ ќќЌ 
в≥д 21 грудн€ 1995 року)

{ онвенц≥ю ратиф≥ковано ѕостановою ¬– є 789-XII в≥д 27.02.91}

{ƒодатково див. ‘акультативн≥ протоколи 
в≥д 01.01.2000 
в≥д 20.11.2014}

{ƒодатково див. —татус  онвенц≥њ}

ќф≥ц≥йний переклад

ѕреамбула

ƒержави-учасниц≥ ц≥Їњ  онвенц≥њ,

вважаючи, що зг≥дно з принципами, проголошеними в —татут≥ ќрган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й, визнанн€ властивоњ г≥дност≥, р≥вних ≥ нев≥д'Їмних прав ус≥х член≥в сусп≥льства Ї основою забезпеченн€ свободи, справедливост≥ ≥ миру на земл≥,

беручи до уваги, що народи ќб'Їднаних Ќац≥й п≥дтвердили в —татут≥ свою в≥ру в основн≥ права людини, в г≥дн≥сть ≥ ц≥нн≥сть людськоњ особи та сповнен≥ р≥шучост≥ спри€ти соц≥альному прогресов≥ ≥ пол≥пшенню умов житт€ при б≥льш≥й свобод≥,

визнаючи, що ќрган≥зац≥€ ќб'Їднаних Ќац≥й у «агальн≥й декларац≥њ прав людини та в ћ≥жнародних пактах про права людини проголосила ≥ погодилась з тим, що кожна людина маЇ волод≥ти вс≥ма зазначеними у них правами ≥ свободами без €коњ б то не було р≥зниц≥ за такими ознаками, €к раса, кол≥р шк≥ри, стать, рел≥г≥€, пол≥тичн≥ або ≥нш≥ переконанн€, нац≥ональне або соц≥альне походженн€, майновий стан, народженн€ або ≥нш≥ обставини,

нагадуючи, що ќрган≥зац≥€ ќб'Їднаних Ќац≥й в «агальн≥й декларац≥њ прав людинипроголосила, що д≥ти мають право на особливе п≥клуванн€ ≥ допомогу,

впевнен≥ в тому, що с≥м’њ €к основному осередку сусп≥льства ≥ природному середовищу дл€ зростанн€ ≥ благополучч€ вс≥х њњ член≥в ≥ особливо д≥тей мають бути надан≥ необх≥дн≥ захист ≥ спри€нн€, з тим щоб вона могла повн≥стю покласти на себе зобов'€занн€ в рамках сусп≥льства,

визнаючи, що дитин≥ дл€ повного ≥ гармон≥йного розвитку њњ особи необх≥дно зростати в с≥мейному оточенн≥, в атмосфер≥ щаст€, любов≥ ≥ розум≥нн€,

вважаючи, що дитина маЇ бути повн≥стю п≥дготовлена до самост≥йного житт€ в сусп≥льств≥ та вихована в дус≥ ≥деал≥в, проголошених у —татут≥ ќрган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й, ≥ особливо в дус≥ миру, г≥дност≥, терпимост≥, свободи, р≥вност≥ ≥ сол≥дарност≥,

беручи до уваги, що необх≥дн≥сть у такому особливому захист≥ дитини була передбачена в ∆еневськ≥й декларац≥њ прав дитини 1924 року ≥ ƒекларац≥њ прав дитини, прийн€т≥й √енеральною јсамблеЇю 20 листопада 1959 року, та визнана в «агальн≥й декларац≥њ прав людини, в ћ≥жнародному пакт≥ про громад€нськ≥ ≥ пол≥тичн≥ права (зокрема, в статт€х 23 ≥ 24), в ћ≥жнародному пакт≥ про економ≥чн≥, соц≥альн≥ ≥ культурн≥ права (зокрема, в статт≥ 10), а також у статутах ≥ в≥дпов≥дних документах спец≥ал≥зованих установ ≥ м≥жнародних орган≥зац≥й, що займаютьс€ питанн€ми благополучч€ д≥тей,

беручи до уваги, що, €к зазначено в ƒекларац≥њ прав дитини, "дитина, внасл≥док њњ ф≥зичноњ ≥ розумовоњ незр≥лост≥, потребуЇ спец≥альноњ охорони ≥ п≥клуванн€, включаючи належний правовий захист €к до, так ≥ п≥сл€ народженн€",

посилаючись на положенн€ ƒекларац≥њ про соц≥альн≥ ≥ правов≥ принципи, що стосуютьс€ захисту ≥ благополучч€ д≥тей, особливо при передач≥ д≥тей на вихованн€ та њх всиновленн≥, на нац≥ональному ≥ м≥жнародних р≥вн€хћ≥н≥мальних стандартних правил ќрган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й, що стосуютьс€ зд≥йсненн€ правосудд€ щодо неповнол≥тн≥х ("ѕек≥нськ≥ правила") та ƒекларац≥њ про захист ж≥нок ≥ д≥тей в надзвичайних обставинах ≥ в пер≥од збройних конфл≥кт≥в,

визнаючи, що в ус≥х крањнах св≥ту Ї д≥ти, €к≥ живуть у виключно т€жких умовах, ≥ що так≥ д≥ти потребують особливоњ уваги,

враховуючи належним чином важлив≥сть традиц≥й ≥ культурних ц≥нностей кожного народу дл€ захисту ≥ гармон≥йного розвитку дитини,

визнаючи важлив≥сть м≥жнародного сп≥вроб≥тництва дл€ пол≥пшенн€ умов житт€ д≥тей в кожн≥й крањн≥, зокрема в крањнах, що розвиваютьс€,

погодились про нижченаведене:

„астина I

—татт€ 1

ƒл€ ц≥лей ц≥Їњ  онвенц≥њ дитиною Ї кожна людська ≥стота до дос€гненн€ 18-р≥чного в≥ку, €кщо за законом, застосовуваним до даноњ особи, вона не дос€гаЇ повнол≥тт€ ран≥ше.

—татт€ 2

1. ƒержави-учасниц≥ поважають ≥ забезпечують вс≥ права, передбачен≥ ц≥Їю  онвенц≥Їю, за кожною дитиною, €ка перебуваЇ в межах њх юрисдикц≥њ, без будь-€коњ дискрим≥нац≥њ незалежно в≥д раси, кольору шк≥ри, стат≥, мови, рел≥г≥њ, пол≥тичних або ≥нших переконань, нац≥онального, етн≥чного або соц≥ального походженн€, майнового стану, стану здоров'€ ≥ народженн€ дитини, њњ батьк≥в чи законних оп≥кун≥в або €ких-небудь ≥нших обставин.

2. ƒержави-учасниц≥ вживають вс≥х необх≥дних заход≥в дл€ забезпеченн€ захисту дитини в≥д ус≥х форм дискрим≥нац≥њ або покаранн€ на п≥дстав≥ статусу, д≥€льност≥, висловлюваних погл€д≥в чи переконань дитини, батьк≥в дитини, законних оп≥кун≥в чи ≥нших член≥в с≥м'њ.

—татт€ 3

1. ¬ ус≥х д≥€х щодо д≥тей, незалежно в≥д того, зд≥йснюютьс€ вони державними чи приватними установами, що займаютьс€ питанн€ми соц≥ального забезпеченн€, судами, адм≥н≥стративними чи законодавчими органами, першочергова увага прид≥л€Їтьс€ €кнайкращому забезпеченню ≥нтерес≥в дитини.

2. ƒержави-учасниц≥ зобов'€зуютьс€ забезпечити дитин≥ такий захист ≥ п≥клуванн€, €к≥ необх≥дн≥ дл€ њњ благополучч€, беручи до уваги права й обов'€зки њњ батьк≥в, оп≥кун≥в чи ≥нших ос≥б, €к≥ в≥дпов≥дають за нењ за законом, ≥ з ц≥Їю метою вживають вс≥х в≥дпов≥дних законодавчих ≥ адм≥н≥стративних заход≥в.

3. ƒержави-учасниц≥ забезпечують, щоб установи, служби ≥ органи, в≥дпов≥дальн≥ за п≥клуванн€ про д≥тей або њх захист, в≥дпов≥дали нормам, встановленим компетентними органами, зокрема, в галуз≥ безпеки й охорони здоров'€ та з точки зору численност≥ ≥ придатност≥ њх персоналу, а також компетентного нагл€ду.

—татт€ 4

ƒержави-учасниц≥ вживають вс≥х необх≥дних законодавчих, адм≥н≥стративних та ≥нших заход≥в дл€ зд≥йсненн€ прав, визнаних у ц≥й  онвенц≥њ. ўодо економ≥чних, соц≥альних ≥ культурних прав ƒержави-учасниц≥ вживають таких заход≥в у максимальних рамках на€вних у них ресурс≥в ≥ при необх≥дност≥ в рамках м≥жнародного сп≥вроб≥тництва.

—татт€ 5

ƒержави-учасниц≥ поважають в≥дпов≥дальн≥сть, права ≥ обов'€зки батьк≥в ≥ у в≥дпов≥дних випадках член≥в розширеноњ с≥м'њ чи общини, €к це передбачено м≥сцевим звичаЇм, оп≥кун≥в чи ≥нших ос≥б, що за законом в≥дпов≥дають за дитину, належним чином управл€ти ≥ керувати дитиною щодо зд≥йсненн€ визнаних ц≥Їю  онвенц≥Їю прав ≥ робити це зг≥дно з≥ зд≥бност€ми дитини, що розвиваютьс€.

—татт€ 6

1. ƒержави-учасниц≥ визнають, що кожна дитина маЇ нев≥д'Їмне право на житт€.

2. ƒержави-учасниц≥ забезпечують у максимально можлив≥й м≥р≥ виживанн€ ≥ здоровий розвиток дитини.

—татт€ 7

1. ƒитина маЇ бути зареЇстрована зразу ж п≥сл€ народженн€ ≥ з моменту народженн€ маЇ право на ≥м'€ ≥ набутт€ громад€нства, а також, наск≥льки це можливо, право знати своњх батьк≥в ≥ право на њх п≥клуванн€.

2. ƒержави-учасниц≥ забезпечують зд≥йсненн€ цих прав зг≥дно з њх нац≥ональним законодавством та виконанн€ њх зобов'€зань за в≥дпов≥дними м≥жнародними документами у ц≥й галуз≥, зокрема, у випадку, коли б ≥накше дитина не мала громад€нства.

—татт€ 8

1. ƒержави-учасниц≥ зобов'€зуютьс€ поважати право дитини на збереженн€ ≥ндив≥дуальност≥, включаючи громад€нство, ≥м'€ та с≥мейн≥ зв'€зки, €к передбачаЇтьс€ законом, не допускаючи протизаконного втручанн€.

2. якщо дитина протизаконно позбавл€Їтьс€ частини або вс≥х елемент≥в своЇњ ≥ндив≥дуальност≥, ƒержави-учасниц≥ забезпечують њй необх≥дну допомогу ≥ захист дл€ найшвидшого в≥дновленн€ њњ ≥ндив≥дуальност≥.

—татт€ 9

1. ƒержави-учасниц≥ забезпечують те, щоб дитина не розлучалас€ з батьками всупереч њх бажанню, за вин€тком випадк≥в, коли компетентн≥ органи зг≥дно з судовим р≥шенн€м, визначають в≥дпов≥дно до застосовуваного закону ≥ процедур, що таке розлученн€ необх≥дне в €кнайкращих ≥нтересах дитини. “аке визначенн€ може бути необх≥дним у тому чи ≥ншому випадку, наприклад, коли батьки жорстоко повод€тьс€ з дитиною або не п≥клуютьс€ про нењ, або коли батьки проживають розд≥льно ≥ необх≥дно прийн€ти р≥шенн€ щодо м≥сц€ проживанн€ дитини.

2. ѕ≥д час будь-€кого розгл€ду зг≥дно з пунктом 1 ц≥Їњ статт≥ вс≥м за≥нтересованим сторонам надаЇтьс€ можлив≥сть брати участь у розгл€д≥ та викладати свою точку зору.

3. ƒержави-учасниц≥ поважають право дитини, €ка розлучаЇтьс€ з одним чи обома батьками, п≥дтримувати на регул€рн≥й основ≥ особист≥ в≥дносини ≥ пр€м≥ контакти з обома батьками, за вин€тком випадк≥в, коли це суперечить найкращим ≥нтересам дитини.

4. ” тих випадках, коли таке розлученн€ випливаЇ з €кого-небудь р≥шенн€, прийн€того ƒержавою-учасницею, наприклад, при арешт≥, тюремному ув'€зненн≥, висилц≥, депортац≥њ чи смерт≥ (включаючи смерть, що настала через будь-€ку причину п≥д час перебуванн€ даноњ особи у в≥данн≥ держави) одного чи обох батьк≥в або дитини, така ƒержава-учасниц€ надаЇ батькам, дитин≥ чи, €кщо це необх≥дно, ≥ншому члену с≥м'њ на њх проханн€ необх≥дну ≥нформац≥ю щодо м≥сцеперебуванн€ в≥дсутнього члена (член≥в) с≥м'њ, €кщо наданн€ ц≥Їњ ≥нформац≥њ не завдаЇ шкоди добробуту дитини. ƒержави-учасниц≥ надал≥ забезпечують, щоб поданн€ такого проханн€ само по соб≥ не призводило до неспри€тливих насл≥дк≥в дл€ в≥дпов≥дноњ особи (ос≥б).

—татт€ 10

1. ¬≥дпов≥дно до зобов'€занн€ ƒержав-учасниць за пунктом 1 статт≥ 9 за€ва дитини чи њњ батьк≥в на в'њзд у ƒержаву-учасницю або вињзд ≥з нењ з метою возз'Їднанн€ с≥м'њ повинна розгл€датис€ ƒержавами-учасниц€ми позитивним, гуманним ≥ оперативним чином. ƒержави-учасниц≥ надал≥ забезпечують, щоб поданн€ такого проханн€ не призводило до неспри€тливих насл≥дк≥в дл€ за€вник≥в та член≥в њх с≥м'њ.

2. ƒитина, батьки €коњ проживають у р≥зних державах, маЇ право п≥дтримувати на регул€рн≥й основ≥, за виключенн€м особливих обставин, особист≥ в≥дносини ≥ пр€м≥ контакти з обома батьками. 3 ц≥Їю метою ≥ в≥дпов≥дно до зобов'€занн€ ƒержав-учасниць за пунктом 2 статт≥ 9 ƒержави-учасниц≥ поважають право дитини та њњ батьк≥в залишати будь-€ку крањну, включаючи власну, ≥ повертатис€ в свою крањну. ўодо права залишати будь-€ку крањну д≥ють лише так≥ обмеженн€, €к≥ встановлен≥ законом ≥ необх≥дн≥ дл€ охорони державноњ безпеки, громадського пор€дку (order public), здоров'€ чи морал≥ населенн€ або прав ≥ свобод ≥нших ос≥б ≥ сум≥сн≥ з визнаними в ц≥й  онвенц≥њ ≥ншими правами.

—татт€ 11

1. ƒержави-учасниц≥ вживають заход≥в дл€ боротьби з незаконним перем≥щенн€м ≥ неповерненн€м д≥тей ≥з-за кордону.

2. 3 ц≥Їю метою ƒержави-учасниц≥ спри€ють укладанню двосторонн≥х або багатосторонн≥х угод чи приЇднуютьс€ до чинних угод.

—татт€ 12

1. ƒержави-учасниц≥ забезпечують дитин≥, здатн≥й сформулювати власн≥ погл€ди, право в≥льно висловлювати ц≥ погл€ди з ус≥х питань, що торкаютьс€ дитини, причому погл€дам дитини прид≥л€Їтьс€ належна увага зг≥дно з њњ в≥ком ≥ зр≥л≥стю.

2. 3 ц≥Їю метою дитин≥, зокрема, надаЇтьс€ можлив≥сть бути заслуханою в ход≥ будь-€кого судового чи адм≥н≥стративного розгл€ду, що торкаЇтьс€ дитини, безпосередньо або через представника чи в≥дпов≥дний орган у пор€дку, передбаченому процесуальними нормами нац≥онального законодавства.

—татт€ 13

1. ƒитина маЇ право в≥льно висловлювати своњ думки; це право включаЇ свободу шукати, одержувати ≥ передавати ≥нформац≥ю та ≥дењ будь-€кого роду незалежно в≥д кордон≥в в усн≥й, письмов≥й чи друкован≥й форм≥, у форм≥ твор≥в мистецтва чи за допомогою ≥нших засоб≥в на виб≥р дитини.

2. «д≥йсненн€ цього права може зазнавати де€ких обмежень, проте ними можуть бути лише т≥ обмеженн€, €к≥ передбачен≥ законом ≥ необх≥дн≥:

а) дл€ поваги прав ≥ репутац≥њ ≥нших ос≥б; або

b) дл€ охорони державноњ безпеки, громадського пор€дку (order public), або здоров'€, або морал≥ населенн€.

—татт€ 14

1. ƒержави-учасниц≥ поважають право дитини на свободу думки, сов≥ст≥ та рел≥г≥њ.

2. ƒержави-учасниц≥ поважають права та обов'€зки батьк≥в ≥ у в≥дпов≥дних випадках законних оп≥кун≥в керувати дитиною в зд≥йсненн≥ њњ права методом, що в≥дпов≥даЇ зд≥бност€м дитини, €к≥ розвиваютьс€.

3. —вобода дотримуватис€ своЇњ рел≥г≥њ або в≥ри може зазнавати лише таких обмежень, €к≥ встановлен≥ законом ≥ необх≥дн≥ дл€ охорони державноњ безпеки, громадського пор€дку, морал≥ та здоров'€ населенн€ або захисту основних прав ≥ свобод ≥нших ос≥б.

—татт€ 15

1. ƒержави-учасниц≥ визнають право дитини на свободу асоц≥ац≥й ≥ свободу мирних збор≥в.

2. ўодо зд≥йсненн€ даного права не можуть застосовуватис€ будь-€к≥ обмеженн€, кр≥м тих, €к≥ застосовуютьс€ в≥дпов≥дно до закону та необх≥дн≥ в демократичному сусп≥льств≥ в ≥нтересах державноњ безпеки, громадського пор€дку (order public), охорони здоров'€ ≥ морал≥ населенн€ або захисту прав ≥ свобод ≥нших ос≥б.

—татт€ 16

1. ∆одна дитина не може бути об'Їктом свав≥льного або незаконного втручанн€ в зд≥йсненн€ њњ права на особисте ≥ с≥мейне житт€, недоторканн≥сть житла, таЇмницю кореспонденц≥њ або незаконного пос€ганн€ на њњ честь ≥ г≥дн≥сть.

2. ƒитина маЇ право на захист закону в≥д такого втручанн€ або пос€ганн€.

—татт€ 17

ƒержави-учасниц≥ визнають важливу роль засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ ≥ забезпечують, щоб дитина мала доступ до ≥нформац≥њ ≥ матер≥ал≥в ≥з р≥зних нац≥ональних ≥ м≥жнародних джерел, особливо до таких ≥нформац≥њ ≥ матер≥ал≥в, €к≥ спр€мован≥ на спри€нн€ соц≥альному, духовному ≥ моральному благополуччю, а також здоровому ф≥зичному ≥ псих≥чному розвитку дитини. 3 ц≥Їю метою ƒержави-учасниц≥:

а) спри€ють засобам масовоњ ≥нформац≥њ у поширенн≥ ≥нформац≥њ ≥ матер≥ал≥в, корисних дл€ дитини в соц≥альному ≥ культурному в≥дношенн€х та в дус≥ статт≥ 29;

b) спри€ють м≥жнародному сп≥вроб≥тництву в галуз≥ п≥дготовки, обм≥ну та поширенн€ такоњ ≥нформац≥њ ≥ матер≥ал≥в, що надход€ть ≥з р≥зних культурних, нац≥ональних ≥ м≥жнародних джерел;

с) спри€ють виданню ≥ розповсюдженню дит€чоњ л≥тератури;

d) спри€ють засобам масовоњ ≥нформац≥њ у прид≥ленн≥ особливоњ уваги мовним потребам дитини, €ка належить до €коњ-небудь групи меншостей або до кор≥нного населенн€;

е) спри€ють розробц≥ належних принцип≥в захисту дитини в≥д ≥нформац≥њ ≥ матер≥ал≥в, що завдають шкоди њњ благополуччю, враховуючи положенн€ статей 13 ≥ 18.

—татт€ 18

1. ƒержави-учасниц≥ докладають вс≥х можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнанн€ принципу загальноњ та однаковоњ в≥дпов≥дальност≥ обох батьк≥в за вихованн€ ≥ розвиток дитини. Ѕатьки або у в≥дпов≥дних випадках законн≥ оп≥куни несуть основну в≥дпов≥дальн≥сть за вихованн€ ≥ розвиток дитини. Ќайкращ≥ ≥нтереси дитини Ї предметом њх основного п≥клуванн€.

2. 3 метою гарантуванн€ ≥ спри€нн€ зд≥йсненню прав, викладених у ц≥й  онвенц≥њ, ƒержави-учасниц≥ надають батькам ≥ законним оп≥кунам належну допомогу у виконанн≥ ними своњх обов'€зк≥в по вихованню д≥тей та забезпечують розвиток мереж≥ дит€чих установ.

3. ƒержави-учасниц≥ вживають вс≥х необх≥дних заход≥в дл€ забезпеченн€ того, щоб д≥ти, батьки €ких працюють, мали право користуватис€ призначеними дл€ них службами й установами по догл€ду за д≥тьми.

—татт€ 19

1. ƒержави-учасниц≥ вживають вс≥х необх≥дних законодавчих, адм≥н≥стративних, соц≥альних ≥ просв≥тн≥х заход≥в з метою захисту дитини в≥д ус≥х форм ф≥зичного та психолог≥чного насильства, образи чи зловживань, в≥дсутност≥ п≥клуванн€ чи недбалого ≥ брутального поводженн€ та експлуатац≥њ, включаючи сексуальн≥ зловживанн€, з боку батьк≥в, законних оп≥кун≥в чи будь-€коњ ≥ншоњ особи, €ка турбуЇтьс€ про дитину.

2. “ак≥ заходи захисту, у випадку необх≥дност≥, включають ефективн≥ процедури дл€ розробленн€ соц≥альних програм з метою наданн€ необх≥дноњ п≥дтримки дитин≥ й особам, €к≥ турбуютьс€ про нењ, а також зд≥йсненн€ ≥нших форм запоб≥ганн€, ви€вленн€, пов≥домленн€, передач≥ на розгл€д, розсл≥дуванн€, л≥куванн€ та ≥нших заход≥в у зв'€зку з випадками жорстокого поводженн€ з дитиною, зазначеними вище, а також, у випадку необх≥дност≥, дл€ порушенн€ початку судовоњ процедури.

—татт€ 20

1. ƒитина, €ка тимчасово або пост≥йно позбавлена с≥мейного оточенн€ або €ка в њњ власних €кнайкращих ≥нтересах не може залишатис€ в такому оточенн≥, маЇ право на особливий захист ≥ допомогу, що надаютьс€ державою.

2. ƒержави-учасниц≥ в≥дпов≥дно до своњх нац≥ональних закон≥в забезпечують зм≥ну догл€ду за дитиною.

3. “акий догл€д може включати, зокрема, передачу на вихованн€, "кафала" за ≥сламським правом, усиновленн€ або, за необх≥дност≥, направленн€ до в≥дпов≥дних установ по догл€ду за д≥тьми. ѕ≥д час розгл€ду вар≥ант≥в зм≥ни необх≥дно належним чином враховувати бажан≥сть наступництва вихованн€ дитини, њњ етн≥чне походженн€, рел≥г≥йну ≥ культурну належн≥сть ≥ р≥дну мову.

—татт€ 21

ƒержави-учасниц≥, €к≥ визнають ≥/чи дозвол€ють ≥снуванн€ системи усиновленн€, забезпечують, щоб найкращ≥ ≥нтереси дитини враховувалис€ в першочерговому пор€дку, ≥ вони:

а) забезпечують, щоб усиновленн€ дитини дозвол€ли лише компетентн≥ власт≥, €к≥ визначають зг≥дно з застосовуваними законом ≥ процедурами та на п≥дстав≥ вс≥Їњ ≥нформац≥њ, що маЇ в≥дношенн€ до справи ≥ достов≥рна, що усиновленн€ допустимо з огл€ду на статус дитини щодо батьк≥в, родич≥в ≥ законних оп≥кун≥в ≥ що, €кщо потр≥бно, зац≥кавлен≥ особи дали свою усв≥домлену згоду на усиновленн€ на п≥дстав≥ такоњ консультац≥њ, €ка може бути необх≥дною;

b) визначають, що усиновленн€ в ≥нш≥й крањн≥ може розгл€датис€ €к альтернативний спос≥б догл€ду за дитиною, €кщо дитина не може бути передана на вихованн€ або в с≥м'ю, €ка могла б забезпечити њњ вихованн€ або усиновленн€, ≥ €кщо забезпеченн€ €когось придатного догл€ду в крањн≥ походженн€ дитини Ї неможливим;

с) забезпечують, щоб у випадку усиновленн€ дитини в ≥нш≥й крањн≥ застосовувалис€ так≥ сам≥ гарант≥њ ≥ норми, €к≥ застосовуютьс€ щодо усиновленн€ всередин≥ крањни;

d) вживають вс≥х необх≥дних заход≥в з метою забезпеченн€ того, щоб у випадку усиновленн€ в ≥нш≥й крањн≥ влаштуванн€ дитини не призводило до одержанн€ невиправданих ф≥нансових вигод, пов'€заних з ц≥Їю особою;

е) спри€ють у необх≥дних випадках дос€гненню ц≥лей ц≥Їњ статт≥ шл€хом укладенн€ двосторонн≥х ≥ багатосторонн≥х домовленостей або угод та намагаютьс€ на ц≥й п≥дстав≥ забезпечити, щоб влаштуванн€ дитини в ≥нш≥й крањн≥ зд≥йснювали компетентн≥ власт≥ чи органи.

—татт€ 22

1. ƒержави-учасниц≥ вживають необх≥дних заход≥в, щоб забезпечити дитин≥, €ка бажаЇ одержати статус б≥женц€ або €ка вважаЇтьс€ б≥женцем, в≥дпов≥дно до застосовуваних м≥жнародним або внутр≥шн≥м правом ≥ процедурами, €к т≥й, що супроводжуЇтьс€, так ≥ т≥й, що не супроводжуЇтьс€ њњ батьками або будь-€кою ≥ншою особою, належний захист ≥ гуман≥тарну допомогу в користуванн≥ застосовуваними правами, викладеними в ц≥й  онвенц≥њ та ≥нших м≥жнародних документах з прав людини або гуман≥тарних документах, учасниц€ми €ких Ї зазначен≥ держави.

2. 3 ц≥Їю метою ƒержави-учасниц≥ спри€ють у випадках, коли вони вважають це за необх≥дне, будь-€ким зусилл€м ќрган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й та ≥нших компетентних м≥жур€дових або неур€дових орган≥зац≥й, що сп≥впрацюють з ќрган≥зац≥Їю ќб'Їднаних Ќац≥й, щодо захисту такоњ дитини та наданн€ њй допомоги у пошуку батьк≥в чи ≥нших член≥в с≥м'њ будь-€коњ дитини-б≥женц€, з тим щоб одержати ≥нформац≥ю, необх≥дну дл€ њњ возз'Їднанн€ з≥ своЇю с≥м'Їю. ¬ тих випадках, коли батьки або ≥нш≥ члени с≥м'њ не можуть бути знайден≥, ц≥й дитин≥ надаЇтьс€ такий самий захист, €к ≥ будь-€к≥й ≥нш≥й дитин≥, через €к≥сь причини тимчасово або пост≥йно позбавлен≥й с≥мейного оточенн€, €к це передбачено в ц≥й  онвенц≥њ.

—татт€ 23

1. ƒержави-учасниц≥ визнають, що неповноц≥нна в розумовому або ф≥зичному в≥дношенн≥ дитина маЇ вести повноц≥нне ≥ достойне житт€ в умовах, €к≥ забезпечують њњ г≥дн≥сть, спри€ють почуттю впевненост≥ в соб≥ ≥ полегшують њњ активну участь у житт≥ сусп≥льства.

2. ƒержави-учасниц≥ визнають право неповноц≥нноњ дитини на особливе п≥клуванн€, заохочують ≥ забезпечують наданн€, за умови на€вност≥ ресурс≥в, дитин≥, €ка маЇ на це право, та в≥дпов≥дальним за турботу про нењ допомогу, щодо €коњ подано проханн€ ≥ €ка в≥дпов≥даЇ стану дитини та становищу њњ батьк≥в або ≥нших ос≥б, що забезпечують турботу про дитину.

3. Ќа забезпеченн€ особливих потреб неповноц≥нноњ дитини допомога зг≥дно з пунктом 2 ц≥Їњ статт≥ надаЇтьс€ при можливост≥ безкоштовно з урахуванн€м ф≥нансових ресурс≥в батьк≥в або ≥нших ос≥б, що забезпечують турботу про дитину, та маЇ на мет≥ забезпеченн€ неповноц≥нн≥й дитин≥ ефективного доступу до послуг у галуз≥ осв≥ти, профес≥йноњ п≥дготовки, медичного обслуговуванн€, в≥дновленн€ здоров'€, п≥дготовки до трудовоњ д≥€льност≥ та доступу до засоб≥в в≥дпочинку таким чином, €кий призводить до найб≥льш повного по можливост≥ вт€гненн€ дитини в соц≥альне житт€ ≥ дос€гненн€ розвитку њњ особи, включаючи культурний ≥ духовний розвиток дитини.

4. ƒержави-учасниц≥ спри€ють у дус≥ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва обм≥ну в≥дпов≥дною ≥нформац≥Їю в галуз≥ проф≥лактичноњ охорони здоров'€, медичного, психолог≥чного ≥ функц≥онального л≥куванн€ неповноц≥нних д≥тей, включаючи розповсюдженн€ ≥нформац≥њ про методи реаб≥л≥тац≥њ, загальноосв≥тньоњ ≥ профес≥йноњ п≥дготовки, а також доступу до ц≥Їњ ≥нформац≥њ, з тим щоб дозволити ƒержавам-учасниц€м покращити своњ можливост≥ ≥ знанн€, ≥ розширити св≥й досв≥д в ц≥й галуз≥. ¬ зв'€зку з цим особлива увага маЇ прид≥л€тис€ потребам крањн, що розвиваютьс€.

—татт€ 24

1. ƒержави-учасниц≥ визнають право дитини на користуванн€ найб≥льш досконалими послугами системи охорони здоров'€ та засобами л≥куванн€ хвороб ≥ в≥дновленн€ здоров'€. ƒержави-учасниц≥ намагаютьс€ забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена свого права на доступ до под≥бних послуг системи охорони здоров'€.

2. ƒержави-учасниц≥ домагаютьс€ повного зд≥йсненн€ цього права, зокрема, вживають заход≥в щодо:

а) зниженн€ р≥вн€ смертност≥ немовл€т ≥ дит€чоњ смертност≥;

b) забезпеченн€ наданн€ необх≥дноњ медичноњ допомоги та охорони здоров'€ вс≥х д≥тей з прид≥ленн€м першочерговоњ уваги розвитку первинноњ медико-сан≥тарноњ допомоги;

с) боротьби з хворобами ≥ недоњданн€м, у тому числ≥ в межах первинноњ медико-сан≥тарноњ допомоги, шл€хом, пор€д з ≥ншим, застосуванн€ легкодоступноњ технолог≥њ та наданн€ достатньоњ к≥лькост≥ поживного продовольства та чистоњ питноњ води, беручи до уваги небезпеку ≥ ризик забрудненн€ навколишнього середовища;

d) наданн€ матер€м належних послуг по охорон≥ здоров'€ у допологовий ≥ п≥сл€пологовий пер≥оди;

е) забезпеченн€ ≥нформац≥Їю вс≥х прошарк≥в сусп≥льства, зокрема батьк≥в ≥ д≥тей, щодо здоров'€ ≥ харчуванн€ д≥тей, переваги грудного годуванн€, г≥г≥Їни, сан≥тар≥њ середовища перебуванн€ дитини ≥ запоб≥ганн€ нещасним випадкам, а також доступу до осв≥ти та п≥дтримки у використанн≥ цих знань;

f) розробки превентивних заход≥в з охорони здоров'€, кер≥вництва дл€ батьк≥в та навчанн€ ≥ послуг з плануванн€ с≥м'њ.

3. ƒержави-учасниц≥ вживають будь-€ких ефективних ≥ необх≥дних заход≥в з метою скасуванн€ традиц≥йноњ практики, що негативно впливаЇ на здоров'€ д≥тей.

4. ƒержави-учасниц≥ зобов'€зан≥ спри€ти м≥жнародному сп≥вроб≥тництву ≥ розвивати його з метою поступового дос€гненн€ повного зд≥йсненн€ права, €ке визнаЇтьс€ в ц≥й статт≥. ¬ зв'€зку з цим особлива увага маЇ прид≥л€тис€ потребам крањн, що розвиваютьс€.

—татт€ 25

ƒержави-учасниц≥ визнають права дитини, €ка в≥ддана компетентними органами на п≥клуванн€ з метою догл€ду за нею, њњ захисту або ф≥зичного чи псих≥чного л≥куванн€, на пер≥одичну оц≥нку л≥куванн€, наданого дитин≥, ≥ вс≥х ≥нших умов, пов'€заних з таким п≥клуванн€м про дитину.

—татт€ 26

1. ƒержави-учасниц≥ визнають за кожною дитиною право користуватис€ благами соц≥ального забезпеченн€, включаючи соц≥альне страхуванн€, ≥ вживають необх≥дних заход≥в щодо дос€гненн€ повного зд≥йсненн€ цього права зг≥дно з њх нац≥ональним законодавством.

2. ÷≥ блага в м≥ру необх≥дност≥ надаютьс€ з урахуванн€м на€вних ресурс≥в ≥ можливостей дитини та ос≥б, €к≥ несуть в≥дпов≥дальн≥сть за утриманн€ дитини, а також будь-€ких м≥ркувань, пов'€заних з одержанн€м благ дитиною чи в≥д њњ ≥мен≥.

—татт€ 27

1. ƒержави-учасниц≥ визнають право кожноњ дитини на р≥вень житт€, необх≥дний дл€ ф≥зичного, розумового, духовного, морального ≥ соц≥ального розвитку дитини.

2. Ѕатько (-ки) або ≥нш≥ особи, €к≥ виховують дитину, несуть основну в≥дпов≥дальн≥сть за забезпеченн€ в межах своњх зд≥бностей ≥ ф≥нансових можливостей умов житт€, необх≥дних дл€ розвитку дитини.

3. ƒержави-учасниц≥ в≥дпов≥дно до нац≥ональних умов ≥ в межах своњх можливостей вживають необх≥дних заход≥в щодо наданн€ допомоги батькам та ≥ншим особам, €к≥ виховують д≥тей, у зд≥йсненн≥ цього права ≥ у випадку необх≥дност≥ надають матер≥альну допомогу ≥ п≥дтримують програми, особливо щодо забезпеченн€ дитини харчуванн€м, од€гом ≥ житлом.

4. ƒержави-учасниц≥ вживають вс≥х необх≥дних заход≥в щодо забезпеченн€ в≥дновленн€ утриманн€ дитини батьками або ≥ншими особами, €к≥ в≥дпов≥дають за дитину €к всередин≥ ƒержави-учасниц≥, так ≥ за кордоном. «окрема, €кщо особа, €ка несе ф≥нансову в≥дпов≥дальн≥сть за дитину, ≥ дитина проживають в р≥зних державах, ƒержави-учасниц≥ спри€ють приЇднанню до м≥жнародних угод або укладенню таких угод, а також дос€гненню ≥нших в≥дпов≥дних домовленостей.

—татт€ 28

1. ƒержави-учасниц≥ визнають право дитини на осв≥ту, ≥ з метою поступового дос€гненн€ зд≥йсненн€ цього права на п≥дстав≥ р≥вних можливостей вони, зокрема:

а) ввод€ть безплатну й обов'€зкову початкову осв≥ту;

b) спри€ють розвитков≥ р≥зних форм середньоњ осв≥ти, €к загальноњ, так ≥ профес≥йноњ, забезпечують њњ доступн≥сть дл€ вс≥х д≥тей та вживають таких заход≥в, €к введенн€ безплатноњ осв≥ти та наданн€ у випадку необх≥дност≥ ф≥нансовоњ допомоги;

с) забезпечують доступн≥сть вищоњ осв≥ти дл€ вс≥х на п≥дстав≥ зд≥бностей кожного за допомогою вс≥х необх≥дних засоб≥в;

d) забезпечують доступн≥сть ≥нформац≥њ ≥ матер≥ал≥в у галуз≥ осв≥ти й профес≥йноњ п≥дготовки дл€ вс≥х д≥тей;

е) вживають заход≥в дл€ спри€нн€ регул€рному в≥дв≥данню шк≥л ≥ зниженню к≥лькост≥ учн≥в, €к≥ залишили школу.

2. ƒержави-учасниц≥ вживають вс≥х необх≥дних заход≥в, щоб шк≥льна дисципл≥на була забезпечена методами, що ірунтуютьс€ на поваз≥ до людськоњ г≥дност≥ дитини та в≥дпов≥дно до ц≥Їњ  онвенц≥њ.

3. ƒержави-учасниц≥ заохочують ≥ розвивають м≥жнародне сп≥вроб≥тництво з питань, що стосуютьс€ осв≥ти, зокрема, з метою спри€нн€ л≥кв≥дац≥њ нев≥гластва ≥ неписьменност≥ в усьому св≥т≥ та полегшенн€ доступу до науково-техн≥чних знань ≥ сучасних метод≥в навчанн€. ¬ цьому зв'€зку особлива увага маЇ прид≥л€тис€ потребам крањн, що розвиваютьс€.

—татт€ 29

1. ƒержави-учасниц≥ погоджуютьс€ щодо того, що осв≥та дитини маЇ бути спр€мована на:

а) розвиток особи, талант≥в, розумових ≥ ф≥зичних зд≥бностей дитини в найповн≥шому обс€з≥;

b) вихованн€ поваги до прав людини та основних свобод, а також принцип≥в, проголошених у —татут≥ ќрган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й;

с) вихованн€ поваги до батьк≥в дитини, њњ культурноњ самобутност≥, мови ≥ нац≥ональних ц≥нностей крањни, в €к≥й дитина проживаЇ, крањни њњ походженн€ та до цив≥л≥зац≥й, в≥дм≥нних в≥д њњ власноњ;

d) п≥дготовку дитини до св≥домого житт€ у в≥льному сусп≥льств≥ в дус≥ розум≥нн€, миру, терпимост≥, р≥вноправност≥ чолов≥к≥в ≥ ж≥нок та дружби м≥ж ус≥ма народами, етн≥чними, нац≥ональними ≥ рел≥г≥йними групами, а також особами з кор≥нного населенн€;

е) вихованн€ поваги до навколишньоњ природи.

2. ∆одна частина ц≥Їњ статт≥ або статт≥ 28 не тлумачитьс€ €к така, що обмежуЇ свободу окремих ос≥б ≥ орган≥в створювати учбов≥ заклади та керувати ними за умови пост≥йного додержанн€ принцип≥в, викладених у пункт≥ 1 ц≥Їњ статт≥, та виконанн€ вимоги того, щоб осв≥та, €ку одержують в таких учбових закладах, в≥дпов≥дала м≥н≥мальним нормам, що можуть бути встановлен≥ державою.

—татт€ 30

” таких державах, де ≥снують етн≥чн≥, рел≥г≥йн≥ або мовн≥ меншост≥ чи особи з числа кор≥нного населенн€, дитин≥, €ка належить до таких меншостей чи кор≥нного населенн€, не може бути в≥дмовлено в прав≥ сп≥льно з ≥ншими членами њњ групи користуватис€ своЇю культурою, спов≥дати свою рел≥г≥ю ≥ виконувати њњ обр€ди, а також користуватис€ р≥дною мовою.

—татт€ 31

1. ƒержави-учасниц≥ визнають право дитини на в≥дпочинок ≥ дозв≥лл€, право брати участь в ≥грах ≥ розважальних заходах, що в≥дпов≥дають њњ в≥ку, та в≥льно брати участь у культурному житт≥ та займатис€ мистецтвом.

2. ƒержави-учасниц≥ поважають ≥ заохочують право дитини на всеб≥чну участь у культурному ≥ творчому житт≥ та спри€ють наданню њй в≥дпов≥дних ≥ р≥вних можливостей дл€ культурноњ ≥ творчоњ д≥€льност≥, дозв≥лл€ ≥ в≥дпочинку.

—татт€ 32

1. ƒержави-учасниц≥ визнають право дитини на захист в≥д економ≥чноњ експлуатац≥њ та в≥д виконанн€ будь-€коњ роботи, €ка може €вл€ти небезпеку дл€ здоров'€, бути перешкодою в одержанн≥ нею осв≥ти чи завдавати шкоди њњ здоров'ю, ф≥зичному, розумовому, духовному, моральному та соц≥альному розвитку.

2. ƒержави-учасниц≥ вживають законодавч≥, адм≥н≥стративн≥ ≥ соц≥альн≥ заходи, а також заходи в галуз≥ осв≥ти, з тим щоб забезпечити зд≥йсненн€ ц≥Їњ статт≥. 3 ц≥Їю метою, керуючись в≥дпов≥дними положенн€ми ≥нших м≥жнародних документ≥в, ƒержави-учасниц≥, зокрема:

а) встановлюють м≥н≥мальний в≥к дл€ прийому на роботу;

b) визначають необх≥дн≥ вимоги щодо тривалост≥ робочого дн€ й умови прац≥;

с) передбачають в≥дпов≥дн≥ види покарань або ≥нш≥ санкц≥њ дл€ забезпеченн€ ефективного зд≥йсненн€ ц≥Їњ статт≥.

—татт€ 33

ƒержави-учасниц≥ вживають вс≥х необх≥дних заход≥в, включаючи законодавч≥, адм≥н≥стративн≥ та соц≥альн≥, а також заходи в галуз≥ осв≥ти, з тим щоб захистити д≥тей в≥д незаконного зловживанн€ наркотичними засобами та психотропними речовинами, €к вони визначен≥ у в≥дпов≥дних м≥жнародних договорах, та не допускати залученн€ д≥тей до протизаконного виробництва таких речовин ≥ торг≥вл≥ ними.

—татт€ 34

ƒержави-учасниц≥ зобов'€зан≥ захищати дитину в≥д ус≥х форм сексуальноњ експлуатац≥њ та сексуальних розбещень. 3 ц≥Їю метою ƒержави-учасниц≥, зокрема, вживають на нац≥ональному, двосторонньому та багатосторонньому р≥вн€х вс≥х необх≥дних заход≥в щодо запоб≥ганн€:

а) схил€нню або примушуванню дитини до будь-€коњ незаконноњ сексуальноњ д≥€льност≥;

b) використанню д≥тей з метою експлуатац≥њ у проституц≥њ або в ≥нш≥й незаконн≥й сексуальн≥й практиц≥;

с) використанню д≥тей з метою експлуатац≥њ у порнограф≥њ та порнограф≥чних матер≥алах.

—татт€ 35

ƒержави-учасниц≥ вживають на нац≥ональному, двосторонньому та багатосторонньому р≥вн€х вс≥х необх≥дних заход≥в щодо в≥дверненн€ викрадень д≥тей, торг≥вл≥ д≥тьми чи њх контрабанди в будь-€ких ц≥л€х ≥ в будь-€к≥й форм≥.

—татт€ 36

ƒержави-учасниц≥ захищають дитину в≥д ус≥х форм експлуатац≥њ, що завдають шкоди будь-€кому аспекту добробуту дитини.

—татт€ 37

ƒержави-учасниц≥ забезпечують, щоб:

а) жодна дитина не п≥ддавалась катуванн€м та ≥ншим жорстоким, нелюдським або принижуючим г≥дн≥сть видам поводженн€ чи покаранн€. Ќ≥ смертна кара, н≥ дов≥чне тюремне ув'€зненн€, €к≥ не передбачають можливост≥ зв≥льненн€, не призначаютьс€ за злочини, вчинен≥ особами, молодшими 18 рок≥в;

b) жодна дитина не була позбавлена вол≥ незаконним або свав≥льним чином. јрешт, затриманн€ чи тюремне ув'€зненн€ дитини зд≥йснюютьс€ зг≥дно з законом та використовуютьс€ лише €к крайн≥й зах≥д ≥ прот€гом €комога б≥льш короткого в≥дпов≥дного пер≥оду часу;

с) гуманне ставленн€ до кожноњ позбавленоњ вол≥ дитини ≥ повагу до г≥дност≥ њњ особи з урахуванн€м потреб ос≥б њњ в≥ку. «окрема, кожна позбавлена вол≥ дитина маЇ бути в≥докремлена в≥д дорослих, €кщо т≥льки не вважаЇтьс€, що в найкращих ≥нтересах дитини цього не сл≥д робити, та мати право п≥дтримувати зв'€зок ≥з своЇю с≥м'Їю шл€хом листуванн€ та побачень, за вин€тком особливих обставин;

d) кожна позбавлена вол≥ дитина мала право на негайний доступ до правовоњ та ≥ншоњ в≥дпов≥дноњ допомоги, а також право оспорювати законн≥сть позбавленн€ њњ вол≥ перед судом чи ≥ншим компетентним, незалежним ≥ безсторонн≥м органом та право на нев≥дкладне прийн€тт€ ними р≥шень щодо будь-€коњ такоњ процесуальноњ д≥њ.

—татт€ 38

1. ƒержави-учасниц≥ зобов'€зан≥ поважати норми м≥жнародного гуман≥тарного права, що застосовуютьс€ до них у випадку збройних конфл≥кт≥в ≥ мають в≥дношенн€ до д≥тей, та забезпечувати њх додержанн€.

2. ƒержави-учасниц≥ вживають вс≥х можливих заход≥в дл€ забезпеченн€ того, щоб особи, €к≥ не дос€гли 15-р≥чного в≥ку, не брали безпосередньоњ участ≥ у воЇнних д≥€х.

3. ƒержави-учасниц≥ утримуютьс€ в≥д призову будь-€коњ особи, €ка не дос€гла 15-р≥чного в≥ку, на службу до збройних сил. ѕри вербуванн≥ з числа ос≥б, €к≥ дос€гли 15-р≥чного в≥ку, але €ким ще не виповнилос€ 18 рок≥в, ƒержави-учасниц≥ прагнуть в≥ддавати перевагу особам б≥льш старшого в≥ку.

4. «г≥дно з своњми зобов'€занн€ми за м≥жнародним гуман≥тарним правом, пов'€заним ≥з захистом цив≥льного населенн€ п≥д час збройних конфл≥кт≥в, ƒержави-учасниц≥ зобов'€зан≥ вживати вс≥х можливих заход≥в з метою забезпеченн€ захисту д≥тей, €ких торкаЇтьс€ збройний конфл≥кт, та догл€ду за ними.

—татт€ 39

ƒержави-учасниц≥ вживають вс≥х необх≥дних заход≥в дл€ спри€нн€ ф≥зичному та психолог≥чному в≥дновленню та соц≥альн≥й ≥нтеграц≥њ дитини, €ка Ї жертвою будь-€ких вид≥в нехтуванн€, експлуатац≥њ чи зловживань, катувань чи будь-€ких жорстоких, нелюдських або принижуючих г≥дн≥сть вид≥в поводженн€, покаранн€ чи збройних конфл≥кт≥в. “аке в≥дновленн€ ≥ ре≥нтеграц≥€ мають зд≥йснюватис€ в умовах, що забезпечують здоров'€, самоповагу ≥ г≥дн≥сть дитини.

—татт€ 40

1. ƒержави-учасниц≥ визнають право кожноњ дитини, €ка, €к вважаЇтьс€, порушила крим≥нальне законодавство, звинувачуЇтьс€ або визнаЇтьс€ винною в його порушенн≥, на таке поводженн€, що спри€Ї розвитков≥ у дитини почутт€ г≥дност≥ ≥ значущост≥, зм≥цнюЇ в н≥й повагу до прав людини й основних свобод ≥нших та при €кому враховуютьс€ в≥к дитини ≥ бажан≥сть спри€нн€ њњ ре≥нтеграц≥њ та виконанн€ нею корисноњ рол≥ в сусп≥льств≥.

2. 3 ц≥Їю метою ≥ беручи до уваги в≥дпов≥дн≥ положенн€ м≥жнародних документ≥в, ƒержави-учасниц≥, зокрема, забезпечують, щоб:

а) жодна дитина не вважалас€ порушником крим≥нального законодавства, не була звинувачена та визнана винною в його порушенн≥ через д≥ю чи безд≥€льн≥сть, €к≥ не були заборонен≥ нац≥ональним ≥ м≥жнародним правом на час њх зд≥йсненн€;

b) кожна дитина, €ка, €к вважаЇтьс€, порушила крим≥нальне законодавство чи звинувачуЇтьс€ в його порушенн≥, мала принаймн≥ так≥ гарант≥њ:

i) презумпц≥ю невинност≥, поки њњ вина не буде доведена зг≥дно ≥з законом;

ii) негайне ≥ безпосереднЇ ≥нформуванн€ њњ про звинуваченн€ проти нењ, а у випадку необх≥дност≥, через њњ батьк≥в чи законних оп≥кун≥в, та одержанн€ правовоњ й ≥ншоњ необх≥дноњ допомоги при п≥дготовц≥ та зд≥йсненн≥ свого захисту;

iii) нев≥дкладне прийн€тт€ р≥шенн€ з розгл€дуваного питанн€ компетентним, незалежним ≥ безсторонн≥м органом чи судовим органом у ход≥ справедливого слуханн€ зг≥дно ≥з законом у присутност≥ адвоката чи ≥ншоњ в≥дпов≥дноњ особи ≥, €кщо це не вважаЇтьс€ таким, що суперечить найкращим ≥нтересам дитини, зокрема, з урахуванн€м њњ в≥ку чи становища њњ батьк≥в або законних оп≥кун≥в;

iv) свобода в≥д примусу щодо даваних св≥дчень чи визнанн€ вини; вивченн€ показань св≥дк≥в звинуваченн€ або самост≥йно, або за допомогою ≥нших ос≥б та забезпеченн€ р≥вноправноњ участ≥ св≥дк≥в захисту та вивченн€ њх св≥дчень;

v) €кщо вважаЇтьс€, що дитина порушила крим≥нальне законодавство, повторний розгл€д вищим компетентним, незалежним ≥ безсторонн≥м органом чи судовим органом зг≥дно ≥з законом в≥дпов≥дного р≥шенн€ та будь-€ких вжитих у цьому зв'€зку заход≥в;

vi) безплатна допомога перекладача, €кщо дитина не розум≥Ї використовуваноњ мови чи не розмовл€Ї нею;

vii) повна повага њњ особистого житт€ на вс≥х стад≥€х розгл€ду.

3. ƒержави-учасниц≥ прагнуть спри€ти створенню закон≥в, процедур, орган≥в ≥ установ, що мають безпосереднЇ в≥дношенн€ до д≥тей, €к≥, €к вважаЇтьс€, порушили крим≥нальне законодавство, звинувачуютьс€ чи визнаютьс€ винними в його порушенн≥, ≥ зокрема:

а) встановленню м≥н≥мального в≥ку, нижче €кого д≥ти вважаютьс€ нездатними порушити крим≥нальне законодавство;

b) у випадку необх≥дност≥ ≥ бажаност≥ вжиттю заход≥в щодо поводженн€ з такими д≥тьми без використанн€ судового розгл€ду за умов повного додержанн€ прав людини ≥ правових гарант≥й.

4. Ќеобх≥дна на€вн≥сть таких р≥зних заход≥в, €к догл€д, положенн€ про оп≥ку ≥ нагл€д, консультативн≥ послуги, призначенн€ випробного строку вихованн€, програми навчанн€ ≥ профес≥йноњ п≥дготовки, та ≥нших форм догл€ду, що зам≥нюють догл€д в установах, з метою забезпеченн€ такого поводженн€ з дитиною, €ке забезпечувало б њњ добробут ≥ в≥дпов≥дало њњ становищу та характеру злочину.

—татт€ 41

∆одне в ц≥й  онвенц≥њ не торкаЇтьс€ будь-€ких положень, €к≥ б≥льшою м≥рою спри€ють зд≥йсненню прав дитини ≥ можуть м≥ститис€:

 омментарии
Ћ”„Ў»≈ јƒ¬ќ ј“џ  »≈¬ј - ѕ–ќ‘≈——»ќЌјЋ№Ќјя «јў»“ј Ќј —Ћ≈ƒ—“¬»» » ¬ —”ƒј’

+38-063-580-97-18 @ ¬—≈ ѕ–ј¬ј «јў»ў≈Ќџ \ копирование материалов запрещено | —айт: advokat-profi.ftes.info | Email: kievskieadvokati@ukr.net

2012 - 2019 год
”правление сайтом —айт создан Ftes.info