–≈Ў≈Ќ»≈ ё–»ƒ»„≈ »’ ѕ–ќЅЋ≈ћ ѕќ :
–еклама
јƒ¬ќ ј“  »≈¬ - —“ј“№» - | ‘»ЌјЌ—ќ¬јя —¬ќЅќƒј - ѕќЋ≈«Ќќ≈ „“»¬ќ | ѕќ—“јЌќ¬ ќЅ ЁЋ≈ “–ќЌЌџ’ ƒ≈Ќ№√ј’ ¬ ” –ј»Ќ≈

ѕќ—“јЌќ¬ ќЅ ЁЋ≈ “–ќЌЌџ’ ƒ≈Ќ№√ј’ ¬ ” –ј»Ќ≈

постанов об электронных деньгах в украине
 

ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќќ√ќ ЅјЌ ” ” –јѓЌ»

ѕќ—“јЌќ¬ј

04.11.2010  є 481

 

«ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥ 
юстиц≥њ ”крањни 
24 грудн€ 2010 р. 
за є 1336/18631

ѕро внесенн€ зм≥н до де€ких нормативно-правових акт≥в Ќац≥онального банку ”крањни з питань регулюванн€ випуску та об≥гу електронних грошей

{≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановами Ќац≥онального банку 
є 378 в≥д 19.06.2014 
є 705 в≥д 05.11.2014 
є 481 в≥д 24.07.2015 
є 65 в≥д 10.02.2016 
є 358 в≥д 26.07.2016 
є 95 в≥д 04.09.2018}

¬≥дпов≥дно до статей 7405667 «акону ”крањни "ѕро Ќац≥ональний банк ”крањни", статей 9, 10, 12 «акону ”крањни "ѕро плат≥жн≥ системи та переказ кошт≥в в ”крањн≥" та з метою удосконаленн€ нормативно-правового регулюванн€ д≥€льност≥, що пов'€зана з випуском та об≥гом електронних грошей, а також зд≥йсненн€ мон≥торингу за такою д≥€льн≥стю ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку ”крањни ѕќ—“јЌќ¬Ћя™:

1. «атвердити ѕоложенн€ про електронн≥ грош≥ в ”крањн≥ (дал≥ - ѕоложенн€), що додаЇтьс€.

2. ¬изнати такою, що втратила чинн≥сть, постанову ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку ”крањни в≥д 25.06.2008 є 178 "ѕро затвердженн€ ѕоложенн€ про електронн≥ грош≥ в ”крањн≥", зареЇстровану в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 25.07.2008 за є 688/15379.

3. ” ѕерел≥ку ≥ тарифах послуг з реЇстрац≥њ установ банк≥в, наданн€ л≥ценз≥й (дозвол≥в) на зд≥йсненн€ банк≥вських операц≥й, операц≥й з валютними ц≥нност€ми та ≥нших послуг, що надаютьс€ Ќац≥ональним банком ”крањни та його територ≥альними управл≥нн€ми, затверджених постановою ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку ”крањни в≥д 12.08.2003 є 333, зареЇстрованих у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 10.09.2003 за є 787/8108 (у редакц≥њ постанови ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку ”крањни в≥д 19.03.2004 є 120), з≥ зм≥нами, найменуванн€ послуги п≥д номером 23 викласти в так≥й редакц≥њ:

"Ќаданн€ плат≥жн≥й орган≥зац≥њ плат≥жноњ системи/системи розрахунк≥в дозв≥льного документа на зд≥йсненн€ д≥€льност≥, пов'€заноњ з переказом кошт≥в, та ем≥тенту електронних грошей документа, що св≥дчить про узгодженн€ правил системи електронних грошей".

{ѕункт 4 втратив чинн≥сть на п≥дстав≥ ѕостанови Ќац≥онального банку є 705 в≥д 05.11.2014}

5. Ѕанкам - членам/учасникам м≥жнародних плат≥жних систем, €к≥ зд≥йснюють на територ≥њ ”крањни операц≥њ з електронними грошима з використанн€м в≥дпов≥дноњ м≥жнародноњ плат≥жноњ системи, у тому числ≥ електронними грошима, €к≥ м≥ст€тьс€ або до €ких дають доступ наперед оплачен≥ картки, подати до 01.04.2011 Ќац≥ональному банку ”крањни дл€ узгодженн€ правила зд≥йсненн€ таких операц≥й у пор€дку, передбаченому пунктом 6.3 ѕоложенн€.

6. ƒепартаменту плат≥жних систем (Ќ.√. Ћапко) п≥сл€ державноњ реЇстрац≥њ в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни довести зм≥ст ц≥Їњ постанови до в≥дома банк≥в дл€ використанн€ в робот≥.

7.  онтроль за виконанн€м ц≥Їњ постанови покласти на виконавчого директора з питань плат≥жних систем та розрахунк≥в ¬.ћ.  равц€.

8. ÷€ постанова набираЇ чинност≥ через 10 дн≥в п≥сл€ њњ державноњ реЇстрац≥њ в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни.

√олова

¬.—. —тельмах

 

 

 

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ 
ѕостанова ѕравл≥нн€ 
Ќац≥онального банку ”крањни 
04.11.2010 є 481

 

«ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥ 
юстиц≥њ ”крањни 
24 грудн€ 2010 р. 
за є 1336/18631

ѕќЋќ∆≈ЌЌя 
про електронн≥ грош≥ в ”крањн≥

1. «агальн≥ положенн€

1.1. ÷е ѕоложенн€ розроблено в≥дпов≥дно до статей 7405667 «акону ”крањни "ѕро Ќац≥ональний банк ”крањни", статт≥ 15 «акону ”крањни "ѕро плат≥жн≥ системи та переказ кошт≥в в ”крањн≥" , статт≥ 47 «акону ”крањни "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥сть", ≥нших закон≥в ”крањни та нормативно-правових акт≥в Ќац≥онального банку ”крањни (дал≥ - Ќац≥ональний банк).

{јбзац перший пункту 1.1 глави 1 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

ћетою цього ѕоложенн€ Ї регулюванн€ д≥€льност≥, пов'€заноњ з випуском електронних грошей в ”крањн≥, та запровадженн€ мон≥торингу за такою д≥€льн≥стю.

¬имоги цього ѕоложенн€ не поширюютьс€ на д≥€льн≥сть ос≥б, €к≥ зд≥йснюють випуск та/або обслуговуванн€ таких наперед оплачених карток одноц≥льового використанн€: дисконтних карток торговц≥в, карток автозаправних станц≥й, квитк≥в дл€ проњзду в м≥ському транспорт≥ тощо, €к≥ приймаютьс€ €к зас≥б платежу виключно њх ем≥тентами.

1.2. ÷е ѕоложенн€ встановлюЇ вимоги Ќац≥онального банку до суб'Їкт≥в, що зд≥йснюють операц≥њ з електронними грошима, пор€дку зд≥йсненн€ цих операц≥й, а також до правил використанн€ електронних грошей в ”крањн≥ та пор€дку њх узгодженн€.

{ѕункт 1.2 глави 1 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

1.3. “ерм≥ни в цьому ѕоложенн≥ вживаютьс€ в таких значенн€х:

використанн€ електронних грошей - сукупн≥сть в≥дносин м≥ж ем≥тентом, оператором, агентами, торговц€ми та користувачами щодо зд≥йсненн€ випуску, розповсюдженн€, розрахунк≥в, обм≥ну, погашенн€ електронних грошей та поповненн€ електронними грошима електронних пристроњв;

випуск електронних грошей - операц≥€ з наданн€ електронних грошей користувачам або агентам в обм≥н на гот≥вков≥ або безгот≥вков≥ кошти;

електронний пристр≥й - чип, що м≥ститьс€ на пластиков≥й картц≥ або на ≥ншому нос≥њ, пам'€ть комп'ютера тощо, €к≥ використовуютьс€ дл€ збер≥ганн€ електронних грошей;

ем≥тент - банк-резидент, що зд≥йснюЇ випуск електронних грошей ≥ бере на себе зобов'€занн€ з њх погашенн€;

{јбзац п'€тий пункту 1.3 глави 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

ем≥тент-нерезидент - особа, €ка зд≥йснюЇ випуск електронних грошей за межами ”крањни дл€ њх використанн€ в м≥жнародн≥й систем≥ ≥нтернет-розрахунк≥в, в≥домост≥ щодо €коњ внесено до –еЇстру плат≥жних систем, систем розрахунк≥в, учасник≥в цих систем та оператор≥в послуг плат≥жноњ ≥нфраструктури (дал≥ - –еЇстр);

{ѕункт 1.3 глави 1 доповнено новим абзацом шостим зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

комерц≥йний агент - юридична особа-резидент, представництво установи м≥жнародноњ орган≥зац≥њ, членом €коњ Ї ”крањна або €ка зд≥йснюЇ в ”крањн≥ д≥€льн≥сть з наданн€ гуман≥тарноњ допомоги на п≥дстав≥ м≥жнародних угод з ”крањною (дал≥ - представництво м≥жнародноњ орган≥зац≥њ) (дал≥ - агент), - особа, €ка на п≥дстав≥ договору, укладеного з ем≥тентом, зд≥йснюЇ:

{јбзац сьомий пункту 1.3 глави 1 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 358 в≥д 26.07.2016}

розповсюдженн€ електронних грошей (дал≥ - агент з розповсюдженн€);

наданн€ засоб≥в поповненн€ електронними грошима електронних пристроњв (дал≥ - агент з поповненн€);

обм≥нн≥ операц≥њ з електронними грошима (дал≥ - агент з обм≥нних операц≥й);

прийманн€ електронних грошей в обм≥н на гот≥вков≥/безгот≥вков≥ кошти (дал≥ - агент з розрахунк≥в);

користувач - ф≥зична особа або суб'Їкт господарюванн€, €кий Ї власником електронних грошей ≥ маЇ право використовувати њх дл€ придбанн€ товар≥в ≥ зд≥йсненн€ переказ≥в з урахуванн€м обмежень, установлених цим ѕоложенн€м;

наперед оплачена картка багатоц≥льового використанн€ (дал≥ - наперед оплачена картка) - матер≥альний або в≥ртуальний зас≥б, що м≥стить електронний пристр≥й з електронними грошима або забезпечуЇ доступ до електронних грошей, що збер≥гаютьс€ на електронному пристроњ;

{јбзац тринадц€тий пункту 1.3 глави 1 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

обм≥нн≥ операц≥њ з електронними грошима - операц≥њ з обм≥ну електронних грошей, випущених одним ем≥тентом, на електронн≥ грош≥ ≥ншого ем≥тента;

оператор - юридична особа, €ка на п≥дстав≥ договору, укладеного з ем≥тентом, виконуЇ операц≥йн≥ та ≥нш≥ технолог≥чн≥ функц≥њ, що забезпечують використанн€ електронних грошей, та внесена Ќац≥ональним банком до –еЇстру;

{јбзац п'€тнадц€тий пункту 1.3 глави 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

погашенн€ електронних грошей - операц≥€ з вилученн€ електронних грошей з використанн€ з одночасним наданн€м њх пред'€вников≥ гот≥вкових або безгот≥вкових кошт≥в;

розповсюдженн€ електронних грошей - операц≥€ з наданн€ електронних грошей користувачам, €ка не пов'€зана ≥з зобов'€занн€м щодо њх погашенн€;

скретч-картка - зас≥б поповненн€, €кий м≥стить захищений в≥д в≥зуального сприйн€тт€ наб≥р знак≥в ≥ даЇ змогу поповнити електронний пристр≥й електронними грошима на певну суму;

товар - продукц≥€, послуги, роботи, права ≥нтелектуальноњ власност≥ та ≥нш≥ немайнов≥ права, призначен≥ дл€ продажу (оплатного передаванн€);

торговець - суб'Їкт господарюванн€, зареЇстрований в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни, €кий на п≥дстав≥ договору, укладеного з ем≥тентом або агентом з розрахунк≥в, приймаЇ електронн≥ грош≥ €к зас≥б платежу за товари.

≤нш≥ терм≥ни та пон€тт€, що вживаютьс€ в цьому ѕоложенн≥, застосовуютьс€ в значенн€х, визначених законодавством ”крањни, у тому числ≥ нормативно-правовими актами Ќац≥онального банку.

{ѕункт 1.3 глави 1 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

1.4. ¬ипуск електронних грошей в ”крањн≥ мають право зд≥йснювати лише банки.

Ѕанк маЇ право надавати своњм кл≥Їнтам, у тому числ≥ шл€хом укладенн€ з юридичними особами агентських договор≥в, так≥ ф≥нансов≥ послуги у сфер≥ використанн€ електронних грошей:

{ѕункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

розповсюдженн€ електронних грошей;

{ѕункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

зд≥йсненн€ обм≥нних операц≥й з електронними грошима;

{ѕункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

наданн€ засоб≥в поповненн€ електронними грошима електронних пристроњв;

{ѕункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

прийманн€ електронних грошей в обм≥н на гот≥вков≥/безгот≥вков≥ кошти.

{ѕункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

1.5. ≈м≥тент зобов'€заний вести обл≥к кошт≥в, €к≥ надход€ть в≥д користувач≥в та/або агент≥в €к оплата електронних грошей на окремому рахунку ем≥тента за кожною плат≥жною системою та за кожним видом електронного пристрою.

{ѕункт 1.5 глави 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

1.6. ≈м≥тент, оператор, агенти, торговц≥ та користувач≥ зобов'€зан≥ зд≥йснювати операц≥њ з електронними грошима в≥дпов≥дно до вимог цього ѕоложенн€, ≥нших нормативно-правових акт≥в Ќац≥онального банку, умов укладених договор≥в та правил використанн€ електронних грошей, узгоджених з Ќац≥ональним банком (правил зд≥йсненн€ операц≥й з електронними грошима в плат≥жн≥й систем≥, створен≥й Ќац≥ональним банком).

{ѕункт 1.6 глави 1 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

2. ¬имоги щодо зд≥йсненн€ випуску електронних грошей

2.1. ≈м≥тенти мають право зд≥йснювати випуск електронних грошей, виражених лише в гривн€х.

2.2. ≈м≥тент зобов'€заний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала:

суми отриманих ним в≥д користувач≥в та агент≥в (кр≥м агента з поповненн€) гот≥вкових або безгот≥вкових кошт≥в та

суми отриманих агентом з поповненн€ гот≥вкових кошт≥в, €к≥ мають бути перерахован≥ ем≥тенту.

2.3. ≈лектронн≥ грош≥ Ї випущеними з часу њх завантаженн€ ем≥тентом або оператором на електронний пристр≥й, що перебуваЇ в розпор€дженн≥ користувача або агента.

2.4. ≈м≥тент зобов'€заний визначати суму електронних грошей на електронному пристроњ, що перебуваЇ в розпор€дженн≥ користувача, з урахуванн€м таких вимог:

сума електронних грошей на електронному пристроњ, €кий не може поповнюватис€, не повинна перевищувати 4000 гривень;

{јбзац другий пункту 2.4 глави 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

сума електронних грошей на електронному пристроњ, €кий може поповнюватис€, не повинна перевищувати 14000 гривень.

{јбзац трет≥й пункту 2.4 глави 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

 ористувач≥ мають право використовувати електронн≥ грош≥ дл€ зд≥йсненн€ розрахунк≥в за допомогою електронного пристрою, €кий поповнюЇтьс€ ≥ перебуваЇ в розпор€дженн≥ користувача в сум≥ до 62 000 гривень прот€гом календарного року. ƒо розрахунку ц≥Їњ суми не включаютьс€ електронн≥ грош≥, погашен≥ на вимогу користувача прот€гом календарного року.

{ѕункт 2.4 глави 2 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

2.5. ≈м≥тент, оператор та агенти зобов'€зан≥ надавати торговц€м та користувачам ≥нформац≥ю щодо тариф≥в ≥ правил зд≥йсненн€ операц≥й з електронними грошима до укладанн€ з ними договор≥в щодо електронних грошей.

2.6. ≈м≥тент зобов'€заний прот€гом 10 календарних дн≥в з початку зд≥йсненн€ випуску електронних грошей пов≥домити про це Ќац≥ональний банк за формою зг≥дно з додатком 1 до цього ѕоложенн€.

2.7. ≈м≥тент зобов'€заний щокварталу до 10 числа м≥с€ц€, наступного за зв≥тним пер≥одом, надавати Ќац≥ональному банку ≥нформац≥ю про д≥€льн≥сть, пов'€зану з випуском та використанн€м електронних грошей, за формою зг≥дно з додатком 2 до цього ѕоложенн€.

{ѕункт 2.7 глави 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

2.8. ≈м≥тент зобов'€заний надавати Ќац≥ональному банку ≥нформац≥ю про агент≥в за формою, передбаченою нормативно-правовими актами Ќац≥онального банку щодо веденн€ реЇстру комерц≥йних агент≥в банк≥в.

{√лаву 2 доповнено новим пунктом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

3. ¬имоги щодо використанн€ електронних грошей

{Ќазва глави 3 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

3.1. ≈м≥тент та агент з розповсюдженн€ на п≥дстав≥ договору, укладеного з ем≥тентом, п≥д час розповсюдженн€ електронних грошей зобов'€зан≥ надавати електронн≥ грош≥ користувачу з моменту внесенн€ користувачем гот≥вкових кошт≥в у касу або ≥н≥ц≥юванн€ переказу безгот≥вкових кошт≥в.

ѕредставництво м≥жнародноњ орган≥зац≥њ може зд≥йснювати т≥льки функц≥ю агента з розповсюдженн€.

{ѕункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 358 в≥д 26.07.2016}

{ѕункт 3.1 глави 3 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

3.2. ≈м≥тент маЇ право надавати користувачам засоби поповненн€ електронними грошима електронних пристроњв та укладати договори з ≥ншими юридичними особами (агентами з поповненн€) про наданн€ користувачам таких засоб≥в.

{јбзац перший пункту 3.2 глави 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

≈м≥тент або агент з поповненн€ маЇ право приймати в≥д користувач≥в кошти дл€ поповненн€ електронними грошима наперед оплачених карток або електронних пристроњв, до €ких дають доступ наперед оплачен≥ картки.

{јбзац другий пункту 3.2 глави 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

јгент з поповненн€ зобов'€заний ≥н≥ц≥ювати переказ кошт≥в, отриманих в≥д користувач≥в дл€ поповненн€ електронними грошима електронних пристроњв, на рахунок ем≥тента не п≥зн≥ше наступного робочого дн€ п≥сл€ отриманн€ кошт≥в.

{ѕункт 3.3 глави 3 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

3.3.  ористувач≥ - ф≥зичн≥ особи мають право використовувати електронн≥ грош≥ дл€ зд≥йсненн€ оплати товар≥в, а також переказувати електронн≥ грош≥ ≥ншим користувачам - ф≥зичним особам.  ористувач≥ - ф≥зичн≥ особи мають право переказувати електронн≥ грош≥ ≥ншим користувачам - ф≥зичним особам з використанн€м наперед оплачених карток у сум≥ до 500 гривень на день та не б≥льше 4 000 гривень прот€гом одного м≥с€ц€.

 ористувач≥ - суб'Їкти господарюванн€ мають право отримувати електронн≥ грош≥ виключно в обм≥н на безгот≥вков≥ кошти.  ористувач≥ - суб'Їкти господарюванн€ мають право використовувати електронн≥ грош≥ лише дл€ зд≥йсненн€ оплати товар≥в.

{ѕункт 3.3 глави 3 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

3.4. “орговц≥ на п≥дстав≥ договору, укладеного з ем≥тентом або агентом з розрахунк≥в, мають право приймати в≥д користувач≥в €к зас≥б платежу за товари електронн≥ грош≥, виражен≥ в гривн€х.

“орговц≥ мають право використовувати отриман≥ електронн≥ грош≥ виключно дл€ обм≥ну на безгот≥вков≥ кошти або повертати електронн≥ грош≥ користувачам у раз≥ поверненн€ ними в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро захист прав споживач≥в"  товар≥в, придбаних за електронн≥ грош≥.

{јбзац другий пункту 3.4 глави 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

3.5. јгентами з розрахунк≥в можуть бути виключно банк ≥ небанк≥вська ф≥нансова установа, що маЇ л≥ценз≥ю Ќац≥онального банку на переказ кошт≥в без в≥дкритт€ рахунк≥в.

{јбзац перший пункту 3.5 глави 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

Ѕанк, €кий Ї членом/учасником плат≥жноњ системи, маЇ право приймати в≥д користувач≥в електронн≥ грош≥, випущен≥ ≥ншими членами/учасниками ц≥Їњ плат≥жноњ системи, €к≥ м≥ст€тьс€ на наперед оплачених картках або до €ких дають доступ наперед оплачен≥ картки, в обм≥н на гот≥вков≥ кошти та проводити розрахунки за операц≥€ми, що зд≥йснен≥ з цими картками.

јгент з розрахунк≥в маЇ право приймати електронн≥ грош≥ в≥д користувач≥в - ф≥зичних ос≥б в обм≥н на гот≥вков≥ та безгот≥вков≥ кошти, а в≥д користувач≥в - суб'Їкт≥в господарюванн€ та торговц≥в виключно в обм≥н на безгот≥вков≥ кошти. ≈м≥тент та/або агент з розрахунк≥в маЇ право приймати електронн≥ грош≥ з використанн€м наперед оплаченоњ картки, €ка належить ф≥зичн≥й особ≥, в обм≥н на гот≥вков≥ кошти через плат≥жний пристр≥й у сум≥ до 500 гривень на день та не б≥льше 4 000 гривень прот€гом одного м≥с€ц€.

{јбзац трет≥й пункту 3.5 глави 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

јгент з розрахунк≥в не маЇ права передавати своњ права за агентським договором ≥ншим суб'Їктам господарюванн€.

{ѕункт 3.5 глави 3 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

3.6. ≈м≥тент маЇ право зд≥йснювати обм≥нн≥ операц≥њ з випущеними ним електронними грошима на електронн≥ грош≥, випущен≥ ≥ншими ем≥тентами, а також укладати договори з банками (агентами з обм≥нних операц≥й) про зд≥йсненн€ ними такоњ д≥€льност≥.

{јбзац перший пункту 3.6 глави 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

{јбзац другий пункту 3.6 глави 3 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

3.7. јгенти п≥д час зд≥йсненн€ операц≥й з електронними грошима зобов'€зан≥ застосовувати знак (торговельну марку, комерц≥йне найменуванн€ тощо), використанн€ €кого узгоджено ем≥тентом ≥з Ќац≥ональним банком.

{√лаву 3 доповнено новим пунктом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 358 в≥д 26.07.2016}

4. ¬имоги щодо погашенн€ електронних грошей

4.1. ≈м≥тент зобов'€заний зд≥йснювати погашенн€ випущених ним електронних грошей на вимогу пред'€вника.

4.2. ≈м≥тент може зд≥йснювати погашенн€ електронних грошей, пред'€влених користувачами - ф≥зичними особами, гот≥вковими коштами через операц≥йну касу або шл€хом переказу на банк≥вський рахунок пред'€вника.

{јбзац перший пункту 4.2 глави 4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

≈м≥тент зобов'€заний зд≥йснювати погашенн€ електронних грошей, пред'€влених користувачами - суб'Їктами господарюванн€, торговц€ми, агентами, виключно шл€хом переказу на њх банк≥вськ≥ рахунки.

≈лектронн≥ грош≥ Ї погашеними ем≥тентом з часу зарахуванн€ суми переказу на рахунок пред'€вника або видач≥ йому гот≥вкових кошт≥в.

5. ¬имоги до ем≥тента електронних грошей

{Ќазва глави 5 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

5.1. ≈м≥тент маЇ право самост≥йно забезпечувати зд≥йсненн€ операц≥й з електронними грошима або укладати договори з операторами про виконанн€ ними операц≥йних або ≥нших технолог≥чних функц≥й, €к≥ забезпечують використанн€ електронних грошей. ќператор маЇ бути резидентом.

{ѕункт 5.1 глави 5 в редакц≥њ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

5.2. ≈м≥тент або оператор на п≥дстав≥ договору з ем≥тентом зобов'€заний забезпечити ф≥ксуванн€ вс≥х трансакц≥й електронних грошей м≥ж користувачами, торговц€ми, агентами, ем≥тентом та оператором за допомогою техн≥чних засоб≥в, а також збер≥ганн€ прот€гом п'€ти рок≥в в≥дпов≥дноњ ≥нформац≥њ у форм≥, €ка даЇ змогу перев≥рити ц≥л≥сн≥сть ≥нформац≥њ.

5.3. ≈м≥тент зобов'€заний забезпечити запровадженн€:

{јбзац перший пункту 5.3 глави 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

орган≥зац≥йних, процедурних заход≥в та використанн€ техн≥чних засоб≥в з метою ви€вленн€, а також запоб≥ганн€, перешкоджанн€ та протид≥њ шахрайству;

системи захисту ≥нформац≥њ, €ка маЇ зд≥йснювати безперервний захист ≥нформац≥њ п≥д час випуску, використанн€ та погашенн€ електронних грошей на вс≥х етапах њњ формуванн€, обробленн€, передаванн€ ≥ збер≥ганн€;

{јбзац трет≥й пункту 5.3 глави 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

контролю за операц≥€ми з електронними грошима, €к≥ мають зд≥йснюватис€ виключно на територ≥њ ”крањни;

{ѕункт 5.3 глави 5 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

заход≥в ≥з запоб≥ганн€ легал≥зац≥њ (в≥дмиванню) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом, або ф≥нансуванню тероризму в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

{ѕункт 5.3 глави 5 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

5.4. ≈м≥тент зобов'€заний зд≥йснювати контроль за дотриманн€м оператором та агентами п≥д час зд≥йсненн€ операц≥й з електронними грошима вимог цього ѕоложенн€ та правил використанн€ електронних грошей.

{јбзац перший пункту 5.4 глави 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

{јбзац другий пункту 5.4 глави 5 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

ѕор€док контролю встановлюЇтьс€ правилами використанн€ електронних грошей.

{јбзац другий пункту 5.4 глави 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 378 в≥д 19.06.2014}

5.5. Ќа письмову вимогу представник≥в Ќац≥онального банку ем≥тент зобов'€заний забезпечити доступ до бухгалтерських та ≥нших первинних документ≥в у паперов≥й або електронн≥й форм≥, €к≥ дають змогу перев≥рити дотриманн€ ем≥тентом вимог, передбачених цим ѕоложенн€м.

{√лаву 5 доповнено новим пунктом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

5.6. ≈м≥тент, €кий маЇ нам≥р п≥д час зд≥йсненн€ операц≥й з електронними грошима використовувати знак (торговельну марку, комерц≥йне найменуванн€ тощо), €кий в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д найменуванн€, зазначеного в правилах використанн€ електронних грошей, узгоджених ≥з Ќац≥ональним банком, зобов'€заний за 30 календарних дн≥в до початку використанн€ нового найменуванн€ письмово пов≥домити про це Ќац≥ональний банк.

{√лаву 5 доповнено новим пунктом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

6. ѕор€док узгодженн€ правил використанн€ електронних грошей

1. Ѕанк, що маЇ нам≥р зд≥йснювати випуск електронних грошей (дал≥ - за€вник), зобов'€заний до початку випуску електронних грошей узгодити з Ќац≥ональним банком правила використанн€ електронних грошей в ”крањн≥.

Ѕанк, що Ї членом/учасником плат≥жноњ системи ≥ внесений Ќац≥ональним банком до –еЇстру та маЇ нам≥р зд≥йснювати випуск електронних грошей на територ≥њ ”крањни з використанн€м ц≥Їњ плат≥жноњ системи (дал≥ - за€вник - член/учасник плат≥жноњ системи), зобов'€заний узгодити з Ќац≥ональним банком правила використанн€ електронних грошей до зд≥йсненн€ випуску електронних грошей.

{јбзац другий пункту 1 глави 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 65 в≥д 10.02.2016}

¬имоги ц≥Їњ глави не поширюютьс€ на використанн€ електронних грошей у плат≥жних системах, створених Ќац≥ональним банком.

2. «а€вник дл€ узгодженн€ правил використанн€ електронних грошей подаЇ до Ќац≥онального банку так≥ документи:

1) за€ву про узгодженн€ правил використанн€ електронних грошей за формою зг≥дно здодатком 3 до цього ѕоложенн€;

2) п≥дписан≥ головою правл≥нн€/ради директор≥в (дал≥ - кер≥вник) та прошит≥ правила використанн€ електронних грошей, €к≥ мають м≥стити положенн€ про:

{јбзац перший п≥дпункту 2 пункту 2 глави 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 358 в≥д 26.07.2016}

пор€док зд≥йсненн€ операц≥й м≥ж ем≥тентом, оператором, агентами, користувачами та торговц€ми, €кий маЇ включати загальну схему вс≥х грошових та ≥нформац≥йних поток≥в;

орган≥зац≥ю контролю за ф≥нансовими ≥ техн≥чними ризиками п≥д час використанн€ електронних грошей;

систему безпеки ≥ захисту ≥нформац≥њ та розмежуванн€ прав доступу до ≥нформац≥йних ресурс≥в п≥д час використанн€ електронних грошей;

заходи ≥з запоб≥ганн€ легал≥зац≥њ (в≥дмиванню) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом, ф≥нансуванню тероризму та ф≥нансуванню розповсюдженн€ зброњ масового знищенн€ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни (у тому числ≥ щодо ви€вленн€ та зупиненн€ ф≥нансових операц≥й, €кщо њх учасниками або вигодоодержувачами за ними Ї особи, €к≥ включен≥ до перел≥ку ос≥б, пов'€заних ≥з провадженн€м терористичноњ д≥€льност≥ або стосовно €ких застосовано м≥жнародн≥ санкц≥њ (€кщо види та умови застосуванн€ санкц≥й передбачають зупиненн€ або заборону ф≥нансових операц≥й);

{ѕ≥дпункт 2 пункту 2 глави 6 доповнено новим абзацом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

3) ≥нформац≥йну дов≥дку про принципи техн≥чноњ реал≥зац≥њ зд≥йсненн€ розрахунк≥в ≥з використанн€м електронних грошей, п≥дписану кер≥вником;

4) зразки договор≥в, €к≥ укладатимутьс€ з користувачами.

«а€вник, €кий маЇ нам≥р п≥д час зд≥йсненн€ випуску електронних грошей, до €ких надають доступ наперед оплачен≥ картки плат≥жних систем, унесених до –еЇстру, взаЇмод≥€ти з цими системами, зобов'€заний у правилах використанн€ електронних грошей надати опис такоњ взаЇмод≥њ, €кий маЇ м≥стити загальну схему вс≥х грошових та ≥нформац≥йних поток≥в;

{јбзац дес€тий пункту 2 глави 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 65 в≥д 10.02.2016}

5) одночасно з документами в паперовому вигл€д≥ до Ќац≥онального банку обов'€зково подаютьс€ коп≥њ цих документ≥в в електронному вигл€д≥, створен≥ з дотриманн€м вимог пункту 6 глави 6 цього ѕоложенн€.

 оп≥њ документ≥в в електронному вигл€д≥, що подаютьс€ до Ќац≥онального банку в≥дпов≥дно до вимог цього ѕоложенн€ (дал≥ - електронн≥ коп≥њ документ≥в), мають створюватись у вигл€д≥ файл≥в, €к≥ м≥ст€ть сканован≥ зображенн€ документ≥в.

—кануванн€ зображенн€ документ≥в зд≥йснюЇтьс€ з урахуванн€м таких вимог:

формат готового файла - pdf;

документи, що м≥ст€ть б≥льше одн≥Їњ стор≥нки, скануютьс€ в один файл;

розд≥льна здатн≥сть скануванн€ не нижче н≥ж 300 dpi.

≈лектронн≥ коп≥њ документ≥в подаютьс€ до Ќац≥онального банку на одному або к≥лькох компакт-дисках формату CD-R або DVD-R.

{ѕункт 2 глави 6 доповнено новим п≥дпунктом зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 358 в≥д 26.07.2016}

3. «а€вник - член/учасник плат≥жноњ системи дл€ узгодженн€ правил використанн€ електронних грошей подаЇ до Ќац≥онального банку ≥нформац≥ю, €ка маЇ м≥стити опис:

пор€дку зд≥йсненн€ операц≥й з електронними грошима м≥ж ем≥тентом, ≥ншими учасниками плат≥жноњ системи, агентами, користувачами та торговц€ми, що маЇ включати загальну схему вс≥х грошових та ≥нформац≥йних поток≥в.

{јбзац трет≥й пункту 3 глави 6 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови Ќац≥онального банку є 481 в≥д 24.07.2015}

{ѕункт 3 глави 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою Ќац≥онального банку є 65 в≥д 10.02.2016}

4. Ќац≥ональний банк зобов'€заний прийн€ти р≥шенн€ про узгодженн€ або в≥дмову в узгодженн≥ правил використанн€ електронних грошей у строк до 60 дн≥в ≥з дн€ поданн€ за€вником/за€вником - членом/учасником плат≥жноњ системи до Ќац≥онального банку документ≥в зг≥дно з пунктами 2 ≥ 3 ц≥Їњ глави.

 омментарии
Ћ”„Ў»≈ јƒ¬ќ ј“џ  »≈¬ј - ѕ–ќ‘≈——»ќЌјЋ№Ќјя «јў»“ј Ќј —Ћ≈ƒ—“¬»» » ¬ —”ƒј’

+38-063-580-97-18 @ ¬—≈ ѕ–ј¬ј «јў»ў≈Ќџ \ копирование материалов запрещено | —айт: advokat-profi.ftes.info | Email: kievskieadvokati@ukr.net

2012 - 2019 год
”правление сайтом —айт создан Ftes.info